GÜZELLİĞİN ÖLÇÜSÜ ALTIN ORAN

Bilim & Teknoloji 29 Kasım, 23:36'de eklendi

ALTIN ORAN özellikle çeşitli bilim dallarında, mimari ve sanatsal alanlarda yararlanılan, belirli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasındaki uyumu yansıtan geometrik ve sayısal değerlere verilen isimdir. İlk kez Mısırlılar ve Yunanlar tarafından mimari yapılarda, heykellerde ve diğer sanatsal alanlarda kullanılmıştır. Temel olarak bölünen bir bütünün yan yana getirilen iki parçasının diğer büyük parçayı oluşturması prensibine dayanır ve altın oranın sayısal değeri 1,618’dir.

altinoran2

 

Doğada bir çok canlıda ve yapıda gözlemlenebilen altın oranın insanlar tarafından ne zaman ve nasıl bulunduğu tam olarak bilinmemekle birlikte bu konudaki en ünlü eser Leonardo da Vinci’nin 1492 yılında tamamladığı insan vücudundaki altın oranları gösteren Vitrivius Adamı isimli çalışmasıdır. Leonardo da Vinci’nin günlükleri arasında, aldığı notların yanında bulunan bu çizim iç içe geçmiş kolları ve bacakları açık ve kapalı olmak üzere çıplak bir adamı tasvir ediyordu. Çizimdeki vücut çeşitli sayısal değerlerle, geometrik şekillerle eşleştirildiğinden dolayı Leonardo da Vinci’nin “İnsanın Oranları” adını verdiği bu çizim insanı ve doğayı, aralarındaki uyumu keşfetmeye çalışan bir eser olarak tanımlanmaktadır. Altın oran veya İlahi oran adını kullanan ilk kişi de Leonardo da Vinci’dir. Orta Çağ’ın en ünlü matematikçisi olan İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci de altın orana uygun olarak dizilen sayılar topluluğunu keşfetmiş ya da diğer bir görüşe göre Hint-Arap medeniyetinden öğrenmiş ve Avrupa’ya taşımıştır. Ancak bunu altın oranın farkını bilerek yapıp, yapmadığı tam olarak bilinmemektedir. Fibonacci diziliminde arka arkaya gelen her sayının toplamı bir sonraki sayıya eşittir. Örneğin; …, 3, 5, 8, 13. 21… gibi. Evrendeki muhteşem düzenle birebir örtüşen bu sayıları keşfetmesi nedeniyle, altın orana da adının ilk iki harfi olan “Fi” (Φ) sayısı denilmiştir.
        m105
Altın oranın karşılık geldiği 1,618 sayısının matematikteki en şaşırtıcı yanı, tersinin bir eksiğine; karesinin ise bir fazlasına eşit olmasıdır. Bu yönüyle altın oran (Φ) evrende eşi benzeri olmayan, bu özelliğe sahip tek sayıdır. Bu kuralı biraz açarsak, şunları söyleyebiliriz:
Bir sayının tersi, 1’in o sayıya  bölünmesi ile elde edilen sonuçtur. Örneğin 2‘nin tersi 1/2=0,5‘tir.
Altın oranın tersi ise, 1 / 1,618 = 0,618‘dir. Yani altın oranın tersi, kendisinin 1 eksiğine eşittir.
Aynı şekilde altın oranın karesi (1,618)2 = 2,618‘e, yani kendisinin bir fazlasına eşittir.
Bu, şaşkınlık verecek bir durumdur ve bu özellikte başka bir sayı yoktur!
Altın oran veya Fibonacci sayıları, bugüne kadar insan yapımı birçok çalışmada kullanılmıştır. Bunun yanında doğada var olan nesnelerin birçoğunda altın oranın var olduğu keşfedilmiştir.

– Göze güzel görünen herşey daima altın orana uyar. –

Kabe’de, Mısırlıların piramitlerinde, heykel yapımlarının çoğunda, Rönesans Dönemindeki bir çok sanatçı tablolarında, Mimar Sinan’ın eserlerinde, istiridye, salyangoz gibi canlıların kabuklarında, çam kozalağı ve ayçiçeği gibi bitklerde, kar tanelerinde, insan vücudundaki uzuv ve organlarda, DNA’da, uzayda ve daha sayamadığımız bir çok farklı alanda altın orana rastlamak mümkündür.

mona-lisa

Ayrıca dünyanın altın oran merkezinin Mekke olduğu güçlü delillere dayanmaktadır. Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı (7.631,68 km) ile güney kutup noktasın olan uzaklığının (12.348.32 km) oranı tam olarak 1.618 sayısını verir. Bu oran altın oranıdır. Günümüzde tüm dünyanın ortak yer belirleme yeri olan enlem boylam haritasına göre Mekke’nin gün dönümü çizgisini doğu uzaklığı ile batı uzaklığı birbirine altın oranını vermektedir. Günümüzdeki tüm harita sistemlerinde bu nokta Mekke şehri sınırlarına çıkmaz. Kabeyi içine alan Mescid-i Haram bölgesi içerisinde kalır.
altin-oran-kabe-mucizesi
Bu zamana kadar yapılan araştırmalarda bu oranla ilgili yeterli bilgiye vakıf olunabildi mi bilinmez fakat kesin olan bir şey varsa o da yaratılan hiçbir güzelliğin tesadüfi olmadığıdır.
 BİZİ TAKİP EDİN FİKRİNİZOLSUN..
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Başlıklar: