Yenilenebilir Enerji Nedir?

Fosil yakıt rezervlerinin gün geçtikçe azalması,insanoğlunu yeni kaynak arayışlarına yönlendiriyor.Yenilenebilir enerji bu sorunun 1.numaralı çözümü.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji kendisini sürekli yenileyen, hiç tükenmeyeceği varsayılan, çevreci, temiz enerjidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünün ana kaynağı aslında güneştir.

Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir. 2015 yılı sonu itibariyle, dünyada üretilen elektriğin yaklaşık % 23.7’si yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilmiştir. Amerikan Enerji Bakanlığı’nın ön görülerine göre 2014’te 5288 TWh (terawatt.saat) olan yenilenilenebilir enerjiden elektrik üretimi 2040’lara gelindiğinde 10000 TWh’ın üzerinde olacak.

2014 yılında 273 milyar dolar; 2015 yılında 285.9 milyar dolar yenilenebilir güç ve yakıtlarına yatırım yapılmıştır. 2014 yılında 665 GW (gigawatt) olan hidroelektrik dışında yeni kurulan santral kapasitesi, 2015 yılında 785 GW’a çıkmıştır. Hidroelektrikle beraber 1,701 GW olan yeni kurulan kapasitesi 1,849 GW’a çıkmıştır.

 

Dünya Fosil Yakıt Rezervleri Tükeniyor

Dünya Fosil Yakıt Rezervleri Tükeniyor

İnsanların en çok kullandıkları enerji kaynaklarına baktığımızda fosil yakıtları 1 . sırada görmekteyiz. Isınma, elektrik üretimi gibi çeşitli amaçlarla fosil yakıtlar kaynak olarak çok sık kullanılmaktadır. Bu yakıtlar; odun, kömür, doğalgaz gibi kaynakların ömürleri sınırlıdır. Çeşitli araştırmalara göre dünya‘da kömür rezervi yaklaşık  130 yıl,doğalgaz rezervi ise 100 yıl idare edecek miktardadır. Ek olarak bu kaynakların çevre kirliliğine neden olması, küresel ısınma insanoğlunu farklı enerji kaynakları arayışına itmiştir.  Bu alternatif enerji kaynaklarını listesinin en başında yenilenebilir enerji gelmektedir. Küresel ısınma yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme de en önemli etkenlerden birisi olmuştur.

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

– Temiz
– Çevreci
– İşletme maliyetinin çok az olması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çeşitleri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çeşitleri

1- Güneş enerjisi
2- Rüzgar enerjisi
3- Biyokütle enerjisi
4- Jeotermal enerji
5- Hidrolik enerji
6- Dalga enerjisi

% 100 yenilenebilir enerji

Elektrik ve ulaşım için hatta tek başına birincil enerji kaynağı olarak % 100 yenilenilir enerjiyi kullanmaktaki teşvik küresel ısınma, diğer ekolojik ve ekonomik kaygılar tarafından motive edilmektedir.

  • Portekiz, 7-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjiyi kullanarak 4 gün boyunca sıfır emisyon üretti.
  • Danimarka, 2015’te alışılmışın dışında yüksek rüzgarlı bir günde kendi elektrik ihtiyacının % 140 fazlasını üretti ve Almanya, İsveç ve Norveç’e ciddi miktarda ihraç etti.

Alternatif enerji kaynakları

Alternatif enerji kaynakları

Bu kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları veya alternatif enerji kaynakları denilebilir. Fosil yakıtlar gibi ömrü sınırları, rezervleri kısıtlı olan kaynaklara ise yenilenemez enerji kaynakları denilir.

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi

Dünyanın hem ısı hem de ışık kaynağı olan güneş  ondan faydalandığımız için bizden  ücret istemez. Güneş enerjisiyle su ısıtma, elektrik enerjisi üretimi mümkündür. Bunu yapmak için evinizin çatısına belirli açılarda bir güneş enerjisi paneli yerleştirilir. Güneş enerjisiyle elektrik üretimi ve su ısıtmak için kullanılan paneller, diğer ekipmanlar farklıdır.

Güneş Enerjisi Uygulamaları

Güneş Enerjisi Uygulamaları

Örneğin güneş enerjisi ile su ısıtılan  sistemde sadece güneş enerjisi paneli bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra boyler(su  depolanan tanklar),sensörler gibi sistem elemanları vardır. Yani güneş enerjisini kullanmak için ilk kurulum maliyeti vardır. İşletme maliyeti yok denecek kadar azdır. Peki neden yaygın olarak kullanılmıyor. Bu sorunun cevabı kurulum maliyetinin hala çok yüksek olmasıdır. Bu nedenle sistemin kendini amorti edeceği  süre uzamaktadır. Sistem ilk kurulum maliyetini ancak yıllar sonra çıkarabilmektedir. Bunlara rağmen seneler geçtikçe sistem kurulum maliyetlerinde düşüşler olmakta, güneş enerjisi kullanımı artmaktadır.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi mümkündür. Rüzgar türbinleri vasıtasıyla havanın kinetik enerjisi önce mekanik enerjiye daha sonra elektrik enerjisine çevrilir. Rüzgar türbini kurabilmek için o bölgenin iyi rüzgâr alan biryer olması gerekir.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle Enerjisi

Önemli potansiyeli olan bir yenilenebilir enerji kaynağı çeşididir.Çeşitli atiklardan enerji elde etmek mümkündür. Biyokütle ile elektrik ve yakıt üretilebilir. Bu atıklardan bazıları ise şunlardır:
-Odun
– Bu amaçla üretilmiş mısır,buğday gibi bitkiler
– Gübre,hayvansal atıklar
– Endüstriyel atıklar,sanayi atıkları
– Evsel atıklar(çöpler)
Odun en önemli biyokütle kaynaklarından bir tanesidir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Başlıklar: